ANBI dossiernummer: 50.064
Fiscaal nummer: 0072 98 791
KvK dossiernummer: 01175100

Financiële verantwoording: 

jaarrekening 2023

Jaarrekening 2023 toelichting