ANBI dossiernummer: 50.064
Fiscaal nummer: 0072 98 791
KvK dossiernummer: 01175100

Financiële verantwoording: 

jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019 toelichting