Gebouw ‘De Brug’:
Brugstraat 3
8501 EV JOURE
Tel: 0513-414185

Voorganger:
Ruurd Walinga
Tel: 06-23449545
Contact

Kerkenraad:

 • P. Oord (voorzitter)
  Contact
 • E. Peereboom (secretaris)
  Tel: 0513-552433
  Contact
 • S. de Waard (algemeen lid)
  Contact

Koster:
G. Speelman
0513-415070

Zondagsschool:
T. Spanninga
0513-416350

Website:
E. Boersma
Contact

Voor bijdragen, giften e.d.
Rabobank Joure rek. NL14 RABO 0124 7952 50 t.n.v Vrije Evangelische Gemeente “de Brug” te Joure
of Postbank rek. nr. NL09 INGB 0004 9157 21 t.n.v Vrije Evangelische Gemeente “de Brug” te Joure