De Feesten van God

Iedereen is van harte welkom op deze avonden in De Brug in Joure. Spreker Siemen Orsel heeft zo’n 10 jaar ervaring met het behandelen van het onderwerp ‘De Feesten van God’.

13-02-’24 | 20:00 uur |De blauwdruk van Gods plan
De Here God heeft een reddingsplan voor deze wereld. Dit reddingsplan wordt zichtbaar in de Bijbel in 7 Feesten. Deze Feesten komen jaarlijks terug en zijn een houvast om met God af te spreken.

12-03-’24 | 20:00 uur | De vervulling van de Feesten
Het grote plan van God is dat wij Jezus Christus leren kennen als onze Redder. Alles draait om Hem! De voorjaarsfeesten zijn vervuld bij Jezus’ 1ste komst en de najaarsfeesten worden vervuld bij Jezus’ 2de komst.

09-04-’24 | 20:00 uur | Laat het Feest zijn in de huizen
De Feesten zijn bedoeld om regelmatig met God af te spreken en om van Hem te genieten in Zijn aanwezigheid. Alle principes en leefregels in de Bijbel dienen ervoor om ons aan te sporen, om dicht bij Hem in de buurt te blijven.

Van harte welkom!