Over het bidden
Eenmaal in de twee weken is er op woensdagmiddag een gebedsbijeenkomst in de Ark.
Veel dingen uit onze gemeente komen op deze middagen ter sprake en worden in gebed bij onze Heer gebracht. Daarnaast bidden we natuurlijk ook voor evangelisatie, zending, overheid, Israël, christelijke organisaties, andere kerken enz.
Uit de kerkgeschiedenis blijkt dat alle opwekkingen zijn begonnen met gebed.
In Matteüs 18, vers 19 en 20 kunnen we lezen dat het niet in de eerste plaats om het aantal bidders gaat, maar om het eenparig begeren in de naam van onze Here Jezus. Het zou fijn zijn dat er meer mensen bij elkaar zouden komen in de Ark om eenparig de Heer te vragen om de redding van verloren zondaars in Joure en omgeving, maar natuurlijk ook verder weg.
Voor de trouwe bezoekers van de gebedsbijeenkomst zijn de woorden uit Matteüs 18 een bemoediging en een stimulans om door te gaan.

Over de gebedsverhoring
In Matteüs 18, vers 19 en 20, staat ook dat onze Vader de eenparige gebeden zal verhoren.
Hoe en wanneer weten we niet, maar we weten zeker dat God doet wat Hij belooft . Soms worden gebeden direct verhoord maar heel vaak zijn de resultaten van het bidden niet na te meten.