Eenmaal in de twee weken is er op dinsdagmiddag een gebedsbijeenkomst in de Ark.
Veel dingen uit onze gemeente komen op deze middagen ter sprake en worden in gebed bij onze Heer gebracht. Daarnaast bidden we natuurlijk ook voor evangelisatie, zending, overheid, Israël, christelijke organisaties, andere kerken enz.

Over het bidden
Uit de kerkgeschiedenis blijkt dat alle opwekkingen zijn begonnen met gebed.
In Mattheüs 18, vers 19 en 20 kunnen we lezen dat het niet in de eerste plaats om het aantal bidders gaat, maar om het samen danken en bidden in de naam van onze Here Jezus.
Voor de trouwe bezoekers van de gebedsbijeenkomst zijn de woorden uit Mattheüs 18 een bemoediging en een stimulans om door te gaan.

Over de gebedsverhoring
In Mattheüs 18, vers 19 en 20, staat ook dat onze Vader gebeden zal verhoren.
Hoe en wanneer weten we niet, maar we weten zeker dat God doet wat Hij belooft . Soms worden gebeden direct verhoord maar heel vaak weten we niet wat Gods plan is.