Opmerking: Er is geen echte pauze optie: Als er op ‘pauze’ gedrukt wordt en even later weer op ‘Play’, dan mist u een gedeelte.
Ongeveer een uur na de dienst wordt de opname weer beschikbaar op: Vorige uitzendingen.

Bij eventuele problemen graag contact opnemen met de website beheerder