Opmerking: tijdens een live uitzending is er geen echte pauze optie: Als er op ‘pauze’ gedrukt wordt en even later weer op ‘Play’, dan mist u dan een gedeelte.
Na de dienst wordt de volledige opname beschikbaar op: Vorige uitzendingen .
Soms wordt er, vanwege auteursrechten, een zangnummer uitgefilterd. Dan wordt het geluid automatisch op stil gezet. Na zo’n zangnummer is er wel weer geluid. 

Bij eventuele problemen graag contact opnemen met de website beheerder