Onze gemeente is officieel opgericht in september 1984.
Daarvoor was er sinds 1982 de Vereniging voor Gemeenteopbouw binnen de Gereformeerde Kerk. Deze vereniging bestond uit een aantal mensen, welke zich niet meer goed konden vinden in de wijze van de moderne verkondiging van het Evangelie binnen de Gereformeerde Kerk.
De verschillen van mening gingen vooral over de leer der verzoening; de lichamelijke opstanding van Christus en de maagdelijke geboorte van de Here Jezus.
Hoewel het de bedoeling was te blijven functioneren binnen de Gereformeerde Kerk, bleek dit niet haalbaar. Tot groot verdriet van velen vond men, binnen de Gereformeerde Kerk, geen ruimte om samen op te blijven trekken. Men besloot een eigen weg te gaan.
Het kwam uiteindelijk toch tot een afsplitsing.
Zondag 16 september 1984 was de dag van de instituering (oprichting) van de:
Reformatorisch Evangelische Gemeente

Ongeveer 30 gezinnen sloten zich aan bij de nieuwe gemeente.
In de eerste periode werden de diensten gehouden in de zalen van het Bowling Centrum van Joure. Als eerste voorganger werd Br. Bonhof beroepen.

Al redelijk snel kregen we voor onze samenkomsten de beschikking over de huidige locatie aan de Brugstraat in Joure. Eerst werd het gebouw gehuurd en later door onze gemeente aangekocht. (Op deze site staan verschillende foto’s van ons gebouw.)

Nadat Br. Bonhof vertrok werd Ds. A. ten Napel onze nieuwe voorganger. Deze heeft onze gemeente gediend tot 2000.
Tot 2007 had onze gemeente geen voorganger. Pastorale activiteiten werden door enkele broeders en voorgangers van andere gemeenten gedaan.

In de loop der jaren hebben mensen uit meerdere kerkgenootschappen zich bij ons aangesloten, zowel met een reformatorische als evangelische achtergrond.
Dat heeft niet kunnen voorkomen dat er binnen onze gemeente in die tijd weinig groei was.

Dit is mede de reden geweest dat we ons in 2006 zijn gaan bezinnen over de vraag hoe het nu verder kan in onze gemeente. Wij hebben besloten weer een voorganger aan te trekken en van februari 2007 tot maart 2011 heeft broeder Harry Kamphuis als voorganger binnen onze gemeente gewerkt.
Van 2011 tot 1 mei 2018 is Jelle Trox in onze gemeente voorganger/pastoraal werker geweest.
En vanaf 1 juni 2018 heeft Ruurd Walinga deze functie in onze gemeente.

Ook hebben we per 1 januari 2007 de naam van onze gemeente gewijzigd in:
Vrije Evangelische Gemeente ‘De Brug’

Onze gemeente telt ongeveer 75 leden en daarnaast ongeveer 15 vaste vrienden/kerkbezoekers. Verder zijn er ongeveer 20 jeugdleden (onder de 18).

We willen ons in Joure presenteren als een levende gemeente die het woord van God actief naar buiten toe wil brengen. Zie in dit verband ook het hoofdstuk ‘Visie/missie‘ op deze website.