In 2021 maken ongeveer 25 kinderen en tieners deel uit van onze gemeente. Alle kinderen gaan eerst mee in de kerkzaal. De voorganger besteedt aandacht aan hen in de vorm van een gesprekje, vaak met een zichtbaar/tastbaar voorbeeld, over het gedeelte waar zij het in hun dienst over zullen hebben. Hierna zingen we als gemeente samen met hen een kinderlied. Daarna gaat de jeugd naar hun eigen ruimtes in het bijgebouw “De Ark.”

De ene week is er tienerdienst voor de jeugd van ongeveer 11 t/m 17 jaar, zondagsschool voor de kinderen van de basisschool en oppas voor de jongste kinderen. De andere week wordt voor de kinderen t/m groep 8 een Bijbelverhaal verteld en mogen zij daarna spelen en/of knutselen. Op die zondagen blijft de jeugd vanaf de brugklas in de volwassenen dienst. Tijdens de Kerst- en zomervakantie wordt er geen tienerdienst en zondagsschool gehouden; dan is er dus elke zondag alleen oppas t/m groep 8, waarbij soms ook een knutselwerkje wordt aangeboden. De kinderen worden na de dienst weer door hun ouders opgehaald of komen dan zelf terug.

Het onderwijs aan de jeugd is belangrijk. Wij vinden het fijn dat we hen op een manier die bij hun leeftijd past, bekend mogen maken met de boodschap van de Bijbel. Voor de zondagsschool, tienerdienst en de Bijbelverhalen op de tussenliggende zondagen gebruiken wij de methode “Vertel het maar.” Die biedt voor verschillende leeftijdsgroepen een geschikte uitleg en verwerking van de Bijbelverhalen.

Kinderen mogen natuurlijk ook in de volwassenen dienst blijven, als ze dat liever willen. Als een ouder het prettig vindt om met het kind mee te gaan, dan kan dat ook. Mocht er al eerder in de dienst opvang nodig zijn voor (jongere) kinderen, dan kunnen we dit ter plekke regelen. De gemeenteleden die ingeroosterd staan voor het oppassen, kunnen aanbieden om alvast naar de Ark te gaan, als er kinderen zijn die daar behoefte aan hebben.

De kinderen in de basisschoolleeftijd vieren het Kerstfeest elk jaar samen met de leiding van de zondagsschool. Dit is steeds weer een fijne en feestelijke bijeenkomst. Ook steken de kinderen in de Adventstijd de kaarsen in de kerkzaal aan. Zij zeggen daarbij vaak een gedichtje op.

Er zijn ook kinderen en jongeren met muzikaal talent. De gemeente geniet er van als er kinderen en wat oudere jeugd iets bijdragen aan de dienst, door middel van muziek en/of zang.

We besteden als gemeente ook aandacht aan jongeren die eindexamen hebben gedaan.

Op deze en andere manieren proberen we als jonge en oudere gemeenteleden met elkaar in verbinding te komen en te blijven en samen gemeente van Jezus Christus te zijn.