Wie zijn wij en wat geloven wij?

We willen een gemeente zijn van mensen:
– die Jezus willen volgen
– die God willen aanbidden

Ons uitgangspunt is dat het Evangelie voor iedereen is.
Dit zoals geschreven staat in Joh. 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Wij willen een groep christenen zijn, die probeert op een eigentijdse wijze het evangelie van Jezus Christus uit te leven in onze onderlinge relaties en naar onze omgeving toe. Kort gezegd: Wij willen een gemeente zijn die de liefde van Christus uitstraalt! Daarbij leggen wij grote nadruk op het persoonlijk geloof van de leden en de vrienden van de gemeente.

Wij belijden ons geloof in God de Vader en Schepper van het heelal. En in Jezus Christus de Zoon van God als de Verlosser en in de Heilige Geest als onze Trooster en Onderwijzer

Wij erkennen Jezus Christus als Hoofd van de gemeente en wij, de gemeente, vormen het lichaam. Wij leven in de verwachting dat Jezus Christus zal terugkeren op de aarde om Zijn gemeente op te halen.

Op zondag, komen wij samen in ons kerkgebouw. Wij maken dan tijd vrij om samen God te danken en te eren voor alles wat Hij in ons dagelijks leven doet. God danken, doen wij door muziek te maken en samen te zingen en te bidden.
Onze eigen predikant preekt ongeveer twee keer per maand en voor elke andere dienst wordt een spreker uitgenodigd. De sprekers vertellen iets over- en uit het woord van God, de Bijbel. Tijdens deze toespraken (preken) zul je er verbaasd van staan hoe actueel het woord van God voor jou persoonlijk kan zijn of is.

Onze gemeente kent zowel de kinderdoop als de volwassen doop.

Heb je, heeft u, interesse om eens een dienst in onze gemeente te bezoeken of wil je, wilt u, op andere wijze met ons in contact komen? Neem dan gerust contact op! Bij Contact staan alle benodigde gegevens om dit te doen.