Uit Jouster Courant 30 augustus 2018:

Evangelist-cabaretier nieuwe voorganger bij De Brug in Joure

JOURE Vrije Evangelische Gemeente De Brug in Joure heeft een nieuwe voorganger/pastoraal-werker. Het is evangelist-cabaretier Ruurd Walinga uit Leeuwarden.

De 54-jarige Leeuwarder is daarnaast parttime werkzaam op de cultuurredactie van het Friesch Dagblad. Komende zondag, 2 september, gaat Walinga voor het eerst voor in het kerkgebouw aan de Brugstraat. Een week later op zondagavond 9 september maakt hij zijn debuut als cabaretier in De Brug.

Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten

Als christelijke gemeenschap bestaat De Brug circa dertig jaar in Joure. De kerk telt ongeveer tachtig zielen en is landelijk aangesloten bij de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Walinga is in Leeuwarden lid van evangelische gemeente De Salvator, waar hij al meer dan twintig jaar in het pastoraat actief is en geregeld spreekt. Daarnaast doet hij regelmatig preekbeurten in het Fries en Nederlands in verscheidene protestantse gemeenten in Fryslân en trekt hij het hele land door met zijn cabaretprogramma’s voor ouderen, jongeren en kinderen.

Cabaret

Cabaret is voor De Brug iets nieuws, erkent voorzitter Harrie Wesseling van de kerkenraad. ,,Maar we hebben Walinga wel eens zien optreden met een voorstelling waarin hij het christelijk geloof naar voren bracht en mensen voor keuzes stelt”, verklaart Wesseling.

Op zondagavond 9 september zal Walinga zijn stuk Happen naar de Baas spelen aan de Brugstraat 3. Dat gaat over een grote zoektocht naar geluk, naar verlangens, maar ook waarom Jezus zijn volgelingen vergeleek met vissen. Het is een voorstelling met veel interactie met het publiek.

Genoeg inspirerende ingrediënten

Wanneer Walinga voorgaat in de wekelijkse zondagmorgendienst, in principe eenmaal in de drie, vier weken, zal hij geen cabaretprogramma brengen, maar een gewone preek houden. ,,Maar ja wat is gewoon”, voegt de cabaretier-evangelist er meteen aan toe. ,,Ik zeg wel eens dat Jezus nogal wat kenmerken had van een cabaretier. Voor sommige mensen is dat vloeken in de kerk, maar als ik vervolgens mijn exegese daarvan geef, geven ze vaak toe: er zit wat in. Jezus nam de gevestigde orde op de hak, zoals cabaretiers dat vandaag de dag nog steeds doen, en hij zette mensen heel vaak op het verkeerde been. Als je dacht dat je hem door had, deed hij weer iets anders, iets verrassends, afwijkends. Zo had hij bijvoorbeeld niet één manier om blinden te genezen, maar had hij verschillende methodes. En net als cabaretiers hield Jezus van verhalen vertellen, bijzondere, diepgaande verhalen met een boodschap en hij sprak soms in geheimtaal, in gelijkenissen. De mensen hingen aan zijn lippen. Kijk, dat zijn voor mij genoeg inspirerende ingrediënten om de aloude blijde boodschap ongewoon te brengen.”

Herman Boon

Walinga heeft geen theologie-opleiding gedaan; wel heeft hij diverse pastorale cursussen gevolgd en doet hij veel aan zelfstudie. ,,Toen ik begon als cabaretier in 1999 had ik nog nooit een cursus op dit vlak gedaan. Nadat ik vijf jaar bezig was, deed ik de tweejarige opleiding School voor Theater en Evangelisatie bij Herman Boon, een bekend christelijk cabaretier.”

Je mag best een beetje jeuk krijgen als ik op de preekstoel sta

De Leeuwarder vervolgt: ,,Wanneer ik preek, voorga, een dienst leid, hoe je het ook wilt noemen, doe ik natuurlijk niet zo gek dan wanneer ik als cabaretier aan het werk ben. Maar een beetje prikkelen, een beetje kietelen, daar hou ik wel van. Je mag best een beetje jeuk krijgen als ik op de preekstoel sta, maar ik hoop ook vooral dat mijn toehoorders bemoedigd worden, weer met hoop vervuld raken, zin in het leven krijgen en dat willen doorgeven en dat ze de liefde die God ons gaf door het verlossend werk van zijn zoon Jezus Christus zullen ervaren. Dat ze deelgenoot worden van het mysterie dat de kerk door de eeuwen heen overal probeert te communiceren. Er is een God die op zoek is naar mensen, die een hart heeft van liefde voor Jousters, Scharsterbrugsters, inwoners van Rohel en noem maar op.”

Geen besloten clubje

Wesseling is blij dat Walinga de nieuwe voorganger is van De Brug. ,,Een gemeentelid van negentig-plus zei ooit: we zijn wel oud, maar we zijn jong van geest en we hebben de eeuwigheid voor ons. We zijn als De Brug geen besloten clubje, maar een geloofsgemeenschap die voor iedereen openstaat. Heel Joure is welkom.”

Gekleurde gemeente

Walinga die de afgelopen zomerperiode met vrijwel alle gemeenteleden persoonlijk kennis heeft gemaakt, vindt De Brug een gemeente ‘met potentie’. Hij vindt het ook mooi dat het een gekleurde gemeente is. Enkele gezinnen, die oorspronkelijk uit Congo komen, voelen zich thuis in De Brug. Elke zondag is er zondagsschool voor kinderen van de basisschool en is er oppas voor kinderen tot en met drie jaar. Om de veertien dagen is er een tienerdienst. De zondagmorgendiensten beginnen om 9.30 uur.